Søndag er en lang dag

Vi begynte i K-veien for å hilse på faster og onkel Anders før de setter nesen nordover, så til Egersund for å hilse på oldemor og oldefar. På grunn av “Bilfri dag” tok det for lang tid å kjøre gjennom byen, så vi ville heller besøke mormor og bestefar Tor. Nora Marie smiler til alle!

Nora Marie er begeistret for frokost

Noen sier at NM ligner på sin far...

 

Nora Marie koser med faster

 

... og onkel Anders

 

Nora Marie viser kunster på gulvet hos oldemor og oldefar

 

... og sitter i stolen som "alle siden Magnus" har hatt. Det er sant, navnene står under.

 

Mormor og bestefar Tor er en glimrende underholdningskomité!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *